BÔNG TAI BẠC

Công Ty TNHH TM – DV Ngân Phát Thịnh

Featured products

Bông Tai Bạc B029

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B029 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ […]

Bông Tai Bạc B030

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B030  là một trong những phụ kiện thời trang được […]

Bông Tai Bạc B034

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Ngày nay thì trang sức là điều không thể thiếu đối với chị […]

Bông Tai Bạc B043

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B043 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ […]

Bông Tai Bạc B094

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B094  là một trong những phụ kiện thời trang được […]

Bông Tai Bạc B032

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B032 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ […]

Bông Tai Bạc B079

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B079  là một trong những phụ kiện thời trang được […]

Bông Tai Bạc B089

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Ngày nay thì trang sức là điều không thể thiếu đối với chị […]

Bông Tai Bạc B106

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp Bông Tai Bạc B106 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ nhắn […]

Bông Tai Bạc B103

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B103  là một trong những phụ kiện thời trang được […]

Bông Tai Bạc B1028

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Ngày nay thì trang sức là điều không thể thiếu đối với chị […]

Bông Tai Bạc B1022

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B1022 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ […]

Bông Tai Bạc B1040

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B1040  là một trong những phụ kiện thời trang được […]

Bông Tai Bạc B1047

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B1047  là một trong những phụ kiện thời trang được […]

Bông Tai Bạc T073

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Ngày nay thì trang sức là điều không thể thiếu đối với chị […]

Bông Tai Bạc B1054

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B1054 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ […]

Bông Tai Bạc B2032

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B2032  là một trong những phụ kiện thời trang được […]

Bông Tai Bạc B2041

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Ngày nay thì trang sức là điều không thể thiếu đối với chị […]

Bông Tai Bạc B2052

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B2052 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ […]

Bông Tai Bạc B2054

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B2054  là một trong những phụ kiện thời trang được […]

Bông Tai Bạc B3060

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Ngày nay thì trang sức là điều không thể thiếu đối với chị […]

Bông Tai Bạc B3087

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc B3087  là một trong những phụ kiện thời trang được rất […]

Bông Tai Bạc MT2022

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc MT2022 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ […]

Bông Tai Bạc T02

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Ngày nay thì trang sức là điều không thể thiếu đối với chị […]

Bông Tai Bạc T07

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc T07 là một trong những phụ kiện thời trang được rất […]

Bông Tai Bạc T09

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc T09 là một trong những phụ kiện thời trang được rất […]

Bông Tai Bạc T012

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc T012 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ […]

Bông Tai Bạc T025

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Ngày nay thì trang sức là điều không thể thiếu đối với chị […]

Bông Tai Bạc T030

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc T030 là một trong những phụ kiện thời trang được rất […]

Bông Tai Bạc T041

  Mô tả:   – Chất liệu: Bạc cao cấp 925 chuẩn quốc tế – Màu sắc: Như hình – Giá tiền: Liên hệ trực tiếp   Bông Tai Bạc T041 là một trong số những món đồ nữ trang nhỏ […]

Recent products